חזור לשיעור הקודם עבור לשיעור הבא  

  צלע גדולה מול זווית גדולה