חזור לשיעור הקודם עבור לשיעור הבא  

  משפט פיתגורס ושלשות פיתגוריות